Duyuru

Parçacık Hızlandırıcıları ve Işınım Kaynakları üzerine Türk Alman Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde aşağıdaki yer, tarih ve saatte gerçekleştirilecektir.

Yer: Fen Fakültesi , Dekanlık Binası, 3 . Kat, Kurul odası

Başlangıç. 9 Temmuz 2014 saat 14:00

Turkish and German Workshop

Germany and Turkey are working together under the motto “Science Bridging Nations” to increase their ongoing collaborations in scientific and technological research, education and innovation through forward-looking projects. During our visit to Germany on January 21th, 2014, we had decided  to hold a workshop on accelerator technology and a future x-ray light source in Turkey.

The “Turkish German Workshop on Particle Accelerators and Light Sources” will be held on July 9-10, 2014 at Istanbul University, Faculty of Science, Department of Physics, Vezneciler, Istanbul.

This will be a great opportunity for scientists, researchers, and users that are interested in development of particle accelerators and sub systems such as vacuum, RF, control, mechanical engineering etc. and also application of light sources to science and industry.

Therefore we would like to invite all of you from electronics, mechanical, vacuum, RF, control engineering departments, also from chemistry, physics, biology, pharmacy and all life science departments to join us for this exciting workshop.

You can check out the workshop program from the link above. The talks will be given by invited speakers from Turkey and Germany. Our distinguished guests will give insightful talks and highlight the opportunities at TAC, TAEK, DESY, Euro-XFEL, FLASH and FLASH facilities in Turkey and Germany.

Please join us in this exciting event which will take place one of the nicest cities in the world, ISTANBUL. We look forward to se you all.

Türk Alman Çalıştayı

2014 yılının “Milletleri Birleştiren Bilim” sloganıyla başlatılan Türk Alman Bilim Yılı etkinlikleri çerçevesinde 09-10 Temmuz 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde “Parçacık Hızlandırıcıları ve Işınım Kaynakları üzerine Türk Alman Çalıştayı” düzenlenmektedir.

Çok değerli bilim insanlarının konuşmacı olarak katılacağı ve parçacık hızlandırıcıları ve bunlara dayalı ışınım kaynaklarının konu alınacağı bu çalıştayda, Türk ve Alman bilim adamları ve mühendisleri arasında bağlantılar kurulmasını sağlayarak, proje hazırlama veya AR&GE faaliyetlerinde ortak çalışma alanlarının ve fırsatlarının oluşturulması amaçlanmıştır.

 

Bu kapsamda, Türkiye ve Almanya’da bulunan TAC, TAEK, DESY, Euro-XFEL, FLASH gibi araştırma merkezleri tanıtılacaktır. Parçacık hızlandırıcıları ve alt sistemlerini ilgilendiren elektronik, vakum, RF, kontrol, makine mühendisliği vb bilim ve mühendislik alanlarının yanı sıra ışınım kaynaklarının kullanımını ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten fizik, kimya, biyoloji, eczacılık v.b. tüm yaşam bilimleri ve endüstride çalışmakta olan siz değerli bilim insanlarını ve araştırmacıları aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

 

Lütfen http://turkfizikdernegi.org/workshop/tay/ adresimizi ziyaret ederek kayıt olunuz. TUBİTAK destekleri kapsamında siz katılımcıların masrafları karşılanacaktır.

ÖNEMLİ DUYURU

Türk-Alman yılı olması nedeniyle TÜBİTAK tarafından Toplantımız için destek talebinde bulunulmuş ancak henüz cevabı alınamamıştır. Bu nedenle katılımcılarımızın konaklama, ulaşım, yeme, içme giderleri kendileri tarafından karşılanacak, TÜBİTAK’tan destek çıkması halinde çıkan miktar ölçüsünde katılımcılarımıza geri ödeme yapılacaktır.

About Hotel

Dear Colloquies

We have decided to hotel which all of you will stay. It is Dosso Dossi Hotel. You can find info about the hotel via following link. http://dossodossihotels.com/en/konum.html

All of your reservation were done by BILKON Truism Company. The responsible person is Bahar KUL whom will contact with you about your hotel reservation and transfer from airport.